Badanie profilu osobowościowego MPA

Badanie profilu osobowościowego MPA

 • chcesz sprawdzić swoje aktualne zasoby?
 • chcesz sprawdzić czy pracownik pasuje do Twojego zespołu i do stanowiska?
 • chcesz sprawdzić, który z Twoich pracowników bardziej sprawdzi się na wyższym stanowisku? Kogo awansować?
 • chcesz sprawdzić kogo zatrudnić?
 • chcesz się dowiedzieć jakich kompetencji potrzebuje Twój pracownik, żeby pracować efektywniej?
 • chcesz, żeby Twój zespół działał sprawniej i szybciej osiągał założone cele?

Zapraszam do współpracy.

MPA jest systemem opartym na Kwestionariuszu Osobowości Zawodowej, stworzonym przez firmę Master Management International z siedzibą w Danii. Test ma akceptację Europejskich, Amerykańskich organizacji psychologicznych.  Od 20 lat jest z powodzeniem wykorzystywany na rynkach Europy.

Master Person Analysis należy do kategorii testów psychologicznych zaprojektowanych pod kątem potrzeb Działów Personalnych. Jest to narzędzie opisu typowych zachowań badanej osoby w dziewięciu różnych domenach behawioralnych. Jak wynika z zebranych doświadczeń, cechy te pozwalają w sposób adekwatny diagnozować zarówno szeregowych pracowników, jak i kadrę kierowniczą.
Narzędzie to mogą być stosowane przy pracy zarówno z jednostkami, jak i z całymi grupami.

Test pozwala przeanalizować zachowania badanych osób w następujących obszarach:

 • Siła Ego

określa, w jaki sposób definiujemy cele, dążymy do ich realizacji, czy wywieramy wpływ na innych oraz jak wykorzystujemy własną energię do działania

 • Czynniki Społeczne

określają, w jaki sposób okazujemy uczucia i emocje i jak wpływają one na nasze zachowanie, ilu i jakiego typu kontaktów z otoczeniem poszukujemy oraz czy i w jaki sposób okazujemy innym zaufanie

 • Styl Pracy

opisuje, w jaki sposób organizujemy sobie pracę,  jak podejmujemy decyzje oraz jaką postawę prezentujemy wobec nowych idei oraz rozwoju

Profil Osobowości przybliży między innymi następujące informacje:

 • w jaki sposób osoby realizują powierzone im zadania
 • czy preferują realizację kompleksowych projektów, czy też skupiają się na pojedynczym zadaniu
 • czy są skłonni delegować zadania
 • jaką postawę i rolę przyjmują w ramach grupy
 • jakiego stylu komunikacji możemy oczekiwać od poszczególnych członków grupy
 • czy współpracownicy przyjmują postawę lidera zespołu, czy chętniej pracują w tle
 • w jaki sposób poszczególne osoby podejmują decyzje
 • czy poszukują nowatorskich rozwiązań, czy preferują praktyczne zastosowania posiadanej wiedzy

 

Profil osobowości uzyskany w teście MPA może być dla uczestników projektu dobrym układem odniesienia do planowania indywidualnej ścieżki rozwoju i monitorowania postępów.

Dodatkowe elementy dostępne w ramach MPA to między innymi:

 • analiza potencjalnych źródeł konfliktu i możliwości wykorzystania różnic postaw do podniesienia efektywności pracy zespołu (synergia)
 • analiza preferowanych ról w zespole (informacje o zestawieniu ról wspomagających efektywną pracę)

Analiza ta pozwala zdefiniować, jaka rola jest preferowana przez każdego z członków zespołu, jaką wartość stanowią poszczególne role przy realizacji zadań powierzonych zespołowi, na jakie role należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na brak pełniących  je osób.

Badania MPA potrafią też dopasować kryteria zawodowe do profilu osobowościowego. Pokazuje, która rola w firmie najlepiej pasuje do profilu osobowościowego danego kandydata.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany testem zapraszam do kontaktu: 664 707 757